ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัดในการสนับสนุนการตรวจราชการของคณะรัฐมนตรี และการบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ประจำเดือนเมษายน 2567
25 ธ.ค. 2562
788
2,503
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัดในการสนับสนุนการตรวจราชการของคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัดในการสนับสนุนการตรวจราชการของคณะรัฐมนตรี และการบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ประจำเดือนเมษายน 2567

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัดในการสนับสนุนการตรวจราชการของคณะรัฐมนตรี และการบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประจำเดือนเมษายน 2567

ตกลง