สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของแหนแดง
31 ม.ค. 2567
299
0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของแหนแดง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของแหนแดง

 

แหนแดงเป็นปุ๋ยชีวภาพชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในรูปของปุ๋ยพืชสดในการผลิตพืช   เนื่องจากแหนแดงมีธาตุอาหารไนโตรเจนที่พืชต้องการสูงถึง 5 % ซึ่งมากกว่าปุ๋ยพืชสดตะกูลถั่วที่มีอยู่เพียง 2.5 % เท่านั้น

แหนแดงจึงเปรียบเสมือนโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนทางชีวภาพที่สามารถใช้ทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และยังช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินด้วย

แหนแดงเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ตอบโจทย์การทำเกษตรอินทรีย์เพราะสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกษตรกรสามารถผลิตและขยายพันธุ์แหนแดงไว้ใช้ได้เองโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำมาก  โดย แหนแดงแห้ง 1 กิโลกรัมสามารถใช้ในพื้นที่ปลูกผักประมาณ 2 ตารางเมตร  ซึ่งเมื่อเทียบกับปุ๋ยยูเรียแหนแดงแห้ง 1 กิโลกรัม มีปริมาณธาตุอาหารเท่ากับปุ๋ยยูเรีย ประมาณ 100 กรัม (1 ขีด)

สามารถนำแหนแดงไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ ห่าน ปลา วัว และสุกรได้ด้วยเพราะแหนแดงสดมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบสูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ 

เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงแหนแดงได้เองด้วยวิธีการง่ายๆ ใช้ต้นทุนน้อยมากในการสร้างบ่อเพาะเลี้ยงแม่พันธุ์และบ่อขยายพันธุ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  โทรศัพท์ 0 2579 7523

 

#สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง.

#พิรุณสาร

#MOAC

#แหนแดง

#จังหวัดอ่างทอง

ตกลง