เทคนิคการปลูก ตะ ไคร้ ให้ ได้ผลผลิตสูง
13 ส.ค. 2563
29,478
0
เทคนิคการปลูก ตะ ไคร้ ให้ ได้ผลผลิตสูง
เทคนิคการปลูก ตะ ไคร้ ให้ ได้ผลผลิตสูง

เทคนิคการปลูก ตะ ไคร้ ให้ ได้ผลผลิตสูง

วิธีการปลูก

1.แบ่งต้นตะไคร้ออกจากกอเดิมตามจำนวนที่จะนำมาปลูก

2.แบ่งออกจากกันเป็นต้นๆ แล้วตัดใบทิ้ง

3.ข้อนี้สำคัญลอกกาบสีดำหรือน้ำตาลแก่ๆ ออกให้หมด เพราะจะทำให้ตะไคร้ไม่ยอมแตกกอครับ

4.ขุดหลุมใช้ เสียมงัดเอาต้นตะไคร้ใส่ลงในหลุม แล้วก็เ ห ยี ย บให้แน่นๆ เสร็จครับ

5.ไม่ต้องขุดหลุมลึกนะครับแค่ให้ต้นตะไคร้อยู่ได้ก็พอใส่ต้นตะไคร้สัก 2-3 ต้นต่อ 1 หลุม

6.เหยียบให้แน่น ก็เสร็จครับ

การดูแลรักษา

นอกจากจะต้องอยู่ในที่ที่ได้รับแสงเพียงพอแล้ว การให้น้ำควรให้อย่างสม่ำเสมอเช้าเย็น จนตะไคร้สามารถตั้งตัวได้ จากนั้นรดน้ำ 5 วันต่อครั้งก็เพียงพอแล้ว ส่วนใครที่อย ากให้ปุ๋ย หลังจากปลูกได้ 3 เดือน ต้นตะไคร้จะเริ่มแตกกอ ให้โรยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสูตร(46-0-0) ที่บริเวณโคนกอตะไคร้ กอละ 1 กำแล้วรดน้ำก็สามารถทำได้เช่นกัน ส่วนเรื่องแมลงที่หลายคนกังวล ข้อนี้ก็หายห่วง เพราะตะไคร้มีคุณสมบัติที่ช่วยขับไล่แ ม ล งได้หลายชนิด

การเก็บเกี่ยว

สามารถถอนได้ทั้งลำต้นถึงโคนสุด และหมั่นถอนเพื่อไม่ให้มีหลายต้นเกินไปในกอเดียว เพราะถ้าไม่แยกออกไป จะทำให้ต้นตะไคร้เล็กลงและลีบลงเรื่อยๆ หรือบางครั้งก็แคระแกรน ต้นและกอก็จะโทรม ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือปลูกต่อได้

คำแนะนำวิธีการปลูกเพื่อให้ผลผลิตสูงๆ ควรเลือกพั น ธุ์ที่ดี สำหรับตะไคร้ในบ้านเราที่นิยมปลูกมีอยู่ 2 สายพั น ธุ์ คือ พั น ธุ์พื้นบ้านและพันธุ์เกษตร ซึ่งแนะนำให้ปลูกพั น ธุ์เกษตรจะเหมาะกว่า เพราะให้ผลผลิตที่สูงกว่า ลำต้นใหญ่กว่าพั น ธุ์พื้นบ้าน และยังมีราคาเท่ากันอีกด้วย

ตะไคร้ที่คันนาปลูก มา 3 เดือนครับกอใหญ่มากๆ ที่สวนและนาข้าวก็ใช้วิธีนี้ทั้งนั้นครับ การปลูกตะไคร้ ก็ง่ายๆ แบบนี้แหละครับและก็ใช้ได้กับ ตะไคร้หอม หญ้าแฝก ก็ทำเหมือนกันครับ ทำให้แตกกอได้เร็ว ต้นใหญ่สมบูรณ์ดีครับ เทคนิคง่ายๆ ที่หลายคนอาจมองข้ามนะครับ ลองดูนะครับรับรองได้ผลแน่นๆ ครับ

ตกลง