สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ เกษตรกรที่สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเป็นต้นแบบ
13 พ.ค. 2567
25
0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ เกษตรกรที่สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเป็นต้นแบบ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ เกษตรกรที่สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเป็นต้นแบบ

 

 โดยกรมวิชาการเกษตร เปิดตัว “จ่าเหน่ง” เกษตรอินทรีย์ดีเด่นแห่งชาติ จาก GAP ต่อยอดสู่อินทรีย์ ผ่านการรับรองรายแรกในจังหวัดสิงห์บุรี โดยออกแบบชั้นปลูกด้วยตนเอง กรุชั้นปลูกด้วยมุ้งตาข่ายกันแมลง ใช้แผ่นกระเบื้องรองเป็นฐาน คลุมหลังคาชั้นปลูกด้วยพลาสติก ด้านข้างมีสแลนเพื่อช่วยพรางแสงให้กับต้นพืช  และแก้ปัญหาการเข้าทำลายของมดในช่วงเพาะเมล็ดโดยใช้วิธีเพาะเมล็ดในตะกร้าก่อนย้ายลงถาดหลุมเพาะกล้า 

 

รวมทั้งใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร เช่น ไส้เดือนฝอย แมลงหางหนีบ BS มาใช้ในการบริหารจัดการศัตรูพืช เน้นวิธีการสำรวจแปลงเป็นหลักโดยสำรวจทุกวัน เพื่อสามารถควบคุมป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ทันที  มิให้เกิดความเสียหายรุนแรง

 

 

#สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง.

#พิรุณสาร

#MOAC

#จังหวัดอ่างทอง

#เกษตรอินทรีย์ดีเด่นแห่งชาติ #สวนผักจ่าเหน่ง

#เกษตรอินทรีย์ #เทคโนโลยีชาวบ้าน

ที่มาของข้อมูล: กรมวิชาการเกษตร
ตกลง