แมลงดำหนามมะพร้าว ตัวหนอนและตัวเต็มวัยกัดกินยอดอ่อน และจะซ่อนตัวอยู่ในใบอ่อนที่พับอยู่ โดยจะเคลื่อนย้ายไปกินยอดอื่นต่อเมื่อใบของมะพร้าวที่ซ่อนตัวคลี่ออกมา ต้นมะพร้าวที่ถูกทำลายอย่างรุนแรง ใบจะเป็นสีขาวโพลนชัดเจน หรือที่เรียกว่า “มะพร้าวหัวหงอก”
27 ก.พ. 2567
54
0
แมลงดำหนามมะพร้าว
แมลงดำหนามมะพร้าว ตัวหนอนและตัวเต็มวัยกัดกินยอดอ่อน และจะซ่อนตัวอยู่ในใบอ่อนที่พับอยู่ โดยจะเคลื่อนย้ายไปกินยอดอื่นต่อเมื่อใบของมะพร้าวที่ซ่อนตัวคลี่ออกมา ต้นมะพร้าวที่ถูกทำลายอย่างรุนแรง ใบจะเป็นสีขาวโพลนชัดเจน หรือที่เรียกว่า “มะพร้าวหัวหงอก”

แมลงดำหนามมะพร้าว ตัวหนอนและตัวเต็มวัยกัดกินยอดอ่อน และจะซ่อนตัวอยู่ในใบอ่อนที่พับอยู่ โดยจะเคลื่อนย้ายไปกินยอดอื่นต่อเมื่อใบของมะพร้าวที่ซ่อนตัวคลี่ออกมา ต้นมะพร้าวที่ถูกทำลายอย่างรุนแรง ใบจะเป็นสีขาวโพลนชัดเจน หรือที่เรียกว่า “มะพร้าวหัวหงอก”
------------------------------------------------------


สามารถป้องกันกำจัดได้ ด้วยวิธีดังนี้
ปล่อยแมลงหางหนีบสีดำ อัตรา 80 ตัวต่อไร่
ปล่อยแตนเบียน Tretrastichus brontispae อัตรา 5 - 10 มัมมี่ต่อไร่ จำนวน 3 - 5 ครั้ง
หากระบาดรุนแรงใช้สารกำจัดแมลง
มะพร้าวมีความสูงต่ำกว่า 12 เมตร
กลุ่ม 4 อิมิดาโคลพริด 70% WG 4 กรัม ละลายน้ำ 1 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณยอดมะพร้าวและรอบคอมะพร้าว
มะพร้าวมีความสูงมากกว่า 12 เมตร
กลุ่ม 6 อิมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC ฉีดเข้าต้นมะพร้าว อัตรา 50 มล.ต่อต้น

ตกลง