ขอแนะนำ เทคนิค “การทำปุ๋ยหมัก” แบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่าย ได้ปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองหรือจำหน่ายได้ และยังเป็นการลดการเผา
27 ก.พ. 2567
50
0
ขอแนะนำเทคนิค“การทำปุ๋ยหมัก”แบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่าย
ขอแนะนำ เทคนิค “การทำปุ๋ยหมัก” แบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่าย ได้ปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองหรือจำหน่ายได้ และยังเป็นการลดการเผา

ขอแนะนำ เทคนิค “การทำปุ๋ยหมัก” แบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่าย ได้ปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองหรือจำหน่ายได้ และยังเป็นการลดการเผา ตามหนึ่งในแนวทาง 3R Model : 3 เปลี่ยน คือ Re-Habit การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชชนิดเดิมแบบไม่เผา โดยการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยว และส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดการเผา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้อีกด้วย จะมีวิธีการทำอย่างไร วันนี้ชวนมาอ่านในโพสต์กันเลยค่ะ
.
เกษตรกรไทยร่วมใจ หยุดเผา ในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วย 3R Model : 3 เปลี่ยน
เปลี่ยนพฤติกรรม Re-Habit
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชชนิดเดิมแบบไม่เผา โดยการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยว และส่งเสริม การแปรรูปเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดการเผา
เปลี่ยนชนิดพืช Replace with High Value Crops
ปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกบนพื้นที่สูง จากพืชไร่เป็นไม้ผล พืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่มีมูลค่าสูง เช่น กาแฟ อะโวคาโด มะคาเดเมีย หรือไม้โตเร็ว หรือปลูกผักในโรงเรือน
เปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก Replace with Alternate Crops
ปรับเปลี่ยนพืชทางเลือกบนพื้นที่ราบ เปลี่ยนพื้นที่นาปรังหรือพื้นที่นอกเขตชลประทาน ให้ปลูกข้าวโพดหรือพืชตระกูลถั่วทดแทนการทำนาปรัง
.
#หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรปี67

 

ที่มา : กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร

ตกลง