เกษตรกรตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง แนะนำโมเดลการผลิตข้าวโพดฝักสด สร้างรายได้สูง
28 ก.พ. 2567
51
0
เกษตรกรตำบลไชโยอำเภอไชโยจังหวัดอ่างทอง
เกษตรกรตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง แนะนำโมเดลการผลิตข้าวโพดฝักสด สร้างรายได้สูง

เกษตรกรตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง แนะนำโมเดลการผลิตข้าวโพดฝักสด สร้างรายได้สูง

 

การผลิตข้าวโพดฝักสด สร้างรายได้สูง โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

1. ไถตากดิน และใส่ปุ๋ยคอก

2. คลุกเมล็ดข้าวโพดด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR-1

3. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

4. ให้น้ำทันทีหลังปลูก และวางระบบน้ำหยดเมื่อข้าวโพกอสยุ 18 วัน

5. กำจัดวัชพืชด้วยสารอาทาซึน

6. ใช้สารป้องกันกำจัดโรค-แมลงศัตรูพืช ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

 

ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร

โทรศัพท์ : 056 – 405070 

โทรสาร : 056 – 405071

 

#สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง.

#พิรุณสาร

#MOAC

#จังหวัดอ่างทอง #โมเดลการผลิตข้าวโพดฝักสด #สร้างรายได้สูง #เกษตรกรตำบลไชโย #อำเภอไชโย

 

***************

ตกลง