๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
5 พ.ค. 2567
49
0
๕พฤษภาคม๒๕๖๗วันคล้ายวันประสูติ
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

 

ทรงพระเจริญ

 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

ตกลง