ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชจังหวัดอ่างทอง รับแจ้งสถานการณ์ ด้านการเกษตรและภัยแล้ง
5 พ.ค. 2567
89
0
ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชจังหวัดอ่างทอง
ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชจังหวัดอ่างทอง รับแจ้งสถานการณ์ ด้านการเกษตรและภัยแล้ง

 

“ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชจังหวัดอ่างทอง” 

รับแจ้งสถานการณ์ ด้านการเกษตรและภัยแล้ง 

ให้บริการ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และสำนักเกษตรอำเภอ รวม 8 แห่งในจังหวัดอ่างทอง

หรือผ่านระบบ online ได้ที่ www.pirunraj.

com

ตกลง