กำหนดการและรายละเอียด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวันเกษตรกร ประจำปีพุทธศักราช 2567
6 พ.ค. 2567
104
0
กำหนดการและรายละเอียด
กำหนดการและรายละเอียด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวันเกษตรกร ประจำปีพุทธศักราช 2567

กำหนดการและรายละเอียด

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวันเกษตรกร ประจำปีพุทธศักราช 2567

ที่มาของข้อมูล: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง