สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567
8 พ.ค. 2567
34
0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567

โดยแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสจากหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งเฝ้าระวังระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยหลีกเสี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ตันไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหาย หากได้รับผลกระทบ สามารถขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

#สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง.
#พิรุณสาร
#MOAC
#จังหวัดอ่างทอง #กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

**************

ตกลง