สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open House 2024) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568
24 พ.ค. 2567
41
0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open House 2024) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open House 2024) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ตกลง