บุคลากร
 • ข้อมูลบุคลากร

  ชื่อ : นางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว

  ตำแหน่ง : อัคราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร)

  ที่อยู่ : Office of Agricutural Affairs, Royal Thai Embassy,

           No.11, Jian Guo Men Wai, Chaoyang District, Beijing 100600,

           P.R.China

  โทรศัพท์ : 8610 65323955, 8613 901360344

  โทรสาร : 8610 65323950

  E-mail : moacbj@hotmail.com

   

   

  ชื่อ : นางสาวจิตรานนท์ สุชาติ

  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร)

  ที่อยู่ : Office of Agricutural Affairs, Royal Thai Embassy,

           No.11, Jian Guo Men Wai, Chaoyang District, Beijing 100600,   

            P.R.China

  โทรศัพท์ : 8610 85318778

  โทรสาร : 8610 65323950

  E-mail : moacbj@hotmail.com

ตกลง