ตกลง
บุคลากร
Personnel
 • ข้อมูลบุคลากร

  ชื่อ : นายอดิศร จันทรประภาเลิศ

  ตำแหน่ง : อัคราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร)

  tel : 8610 65323955, 8613 901360344

  fax : 8610 65323950

  E-mail : moac_bj@hotmail.com

   

   

  ชื่อ : นางสาวสุดปราณี ไลออน

  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร)

  ที่อยู่ : Office of Agricutural Affairs, Royal Thai Embassy, No.11, Jian Guo Men Wai, Chaoyang District, Beijing 100600, P.R.China

  E-mail : moac_bj@hotmail.com