ตกลง
เจรจากับสำนักงานการศุลกากรจีน เรื่องการแก้ไขปัญหาการขนส่งสิ่งก่อสร้างในงานพืชสวนโลก ปักกิ่ง ประจำปี 2562
19 ธ.ค. 2561
104
0
เจรจากับสำนักงานการศุลกากรจีน
เจรจากับสำนักงานการศุลกากรจีน เรื่องการแก้ไขปัญหาการขนส่งสิ่งก่อสร้างในงานพืชสวนโลก ปักกิ่ง ประจำปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ได้เข้าร่วมเจรจากับสำนักงานการศุลกากรจีน เรื่องการแก้ไขปัญหาการขนส่งสิ่งก่อสร้างที่จะจัดในงานพืชสวนโลก ปักกิ่ง ประจำปี 2562 หรือ Beijing Expo 2019