ตกลง
เข้าร่วมประชุมกับชุนปัวร้านค้าผักและผลไม้ออนไลน์ในจีน
15 ม.ค. 2562
84
0
เข้าร่วมประชุมกับชุนปัวร้านค้าผักและผลไม้ออนไลน์ในจีน
เข้าร่วมประชุมกับชุนปัวร้านค้าผักและผลไม้ออนไลน์ในจีน

วันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ได้เข้าร่วมเจรจาการค้าสินค้าผักและผลไม้ไทยกับร้านค้าออนไลน์ชุนปัว (Chunbo.com)