ตกลง
รมว.กษ. ชี้แจงมาตรการจำกัดการส่งออกยางพาราตามความสมัครใจ
29 พ.ค. 2562
87
80
泰国农业与合作社部阐述橡胶限制措施