มณฑลเสฉวน เมืองเล่อซาน ตรวจพบโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรที่ขนส่งผิดกฎหมายนอกมณฑล
26 มี.ค. 2563
168
96
มณฑลเสฉวน เมืองเล่อซาน ตรวจพบโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรที่ขนส่งผิดกฎหมายนอกมณฑล
ตกลง