ตกลง
มณฑลเสฉวน เมืองเล่อซาน ตรวจพบโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรที่ขนส่งผิดกฎหมายนอกมณฑล
26 มี.ค. 2563
42
17
มณฑลเสฉวน เมืองเล่อซาน ตรวจพบโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรที่ขนส่งผิดกฎหมายนอกมณฑล