ตกลง
คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงเกษตร : แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้ผลิตสุกรมีชีวิตเอกชนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
26 มี.ค. 2563
37
33
คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงเกษตร : แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้ผลิตสุกรมีชีวิตเอกชนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง