มาตรการตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืชการนำเข้าส้มแช่แข็งจากแอฟริกาใต้
13 ต.ค. 2564
190
59
มาตรการตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืชการนำเข้าส้มแช่แข็งจากแอฟริกาใต้
ตกลง