ทุเรียนผลสดจากฟิลิปปินส์ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังจีน
17 ม.ค. 2566
83
170
ทุเรียนผลสดจากฟิลิปปินส์ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังจีน
ตกลง