รมว.ธรรมนัส นำทีมเกษตรฯ ร่วมหารือ รมช.เกษตรจีน กระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันการยกระดับการค้าการลงทุนสินค้าเกษตร ไทย-จีน อย่างยั่งยืน
30 ต.ค. 2566
77
64
รมว.ธรรมนัส นำทีมเกษตรฯ ร่วมหารือ รมช.เกษตรจีน กระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันการยกระดับการค้าการลงทุนสินค้าเกษตร ไทย-จีน อย่างยั่งยืน
รมว.ธรรมนัสนำทีมเกษตรฯร่วมหารือรมช.เกษตรจีน
รมว.ธรรมนัส นำทีมเกษตรฯ ร่วมหารือ รมช.เกษตรจีน กระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันการยกระดับการค้าการลงทุนสินค้าเกษตร ไทย-จีน อย่างยั่งยืน
ตกลง