ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเกษตร) (จ้างเหมาบริการ)
7 ธ.ค. 2566
8,708
243
ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเกษตร) (จ้างเหมาบริการ)
ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเกษตร) (จ้างเหมาบริการ)

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเกษตร)  (จ้างเหมาบริการ) งบดำเนินงาน ปี 2567 โดยมี รายละเอียดดังนี้

ตกลง