สถานการณ์และราคาขายปลีกผลไม้จากร้านแฟรนไชส์ขายผลไม้และซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
8 ธ.ค. 2566
98
38
สถานการณ์และราคาขายปลีกผลไม้จากร้านแฟรนไชส์ขายผลไม้และซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ตกลง