สถานการณ์และราคาขายปลีกผลไม้จากร้านแฟรนไชส์ขายผลไม้และซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
10 ม.ค. 2567
145
22
สถานการณ์และราคาขายปลีกผลไม้จากร้านแฟรนไชส์ขายผลไม้และซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
ตกลง