สถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวของจีน ประจำเดือนธันวาคม 2566
31 ม.ค. 2567
95
67

ข้อมูลสถานการณ์การค้าข้าว สต็อกรัฐบาล และการค้า (ส่งออก-นำเข้าข้าวของจีน) และสถานการณ์ผลิตประจำเดือนธันวาคม 2566

ตกลง