สถานการณ์และราคาขายปลีกผลไม้จากร้านแฟรนไชส์ขายผลไม้และซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงปักกิ่ง วันที่1-15 กุมภาพันธ์ 2567
16 ก.พ. 2567
139
327
สถานการณ์และราคาขายปลีกผลไม้จากร้านแฟรนไชส์ขายผลไม้และซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงปักกิ่ง วันที่1-15 กุมภาพันธ์ 2567
ตกลง