ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการ และ ครม.สัญจร ประจำเดือนเมษายน 2567
5 เม.ย. 2567
1,239
8,525
ตกลง