เตือนการเฝ้าระวัง หนอนเจาะสมอฝ้าย ในทานตะวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
10 พ.ย. 2566
33
0
เตือนการเฝ้าระวัง
เตือนการเฝ้าระวัง หนอนเจาะสมอฝ้าย ในทานตะวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

เตือนการเฝ้าระวัง หนอนเจาะสมอฝ้าย ในทานตะวัน

     สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็น และมีความชื้นสูงในตอนเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน เตือนผู้ปลูกทานตะวัน ในระยะ ระยะดอกเริ่มบาน รับมือหนอนเจาะสมอฝ้าย
หนอนเจาะสมอฝ้ายจะฝังตัวกัดกินเมล็ดที่กำลังพัฒนาอยู่บริเวณส่วนกลางของจานดอก ถ้าระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตลดลง เนื่องจากหนอนกัดกินกลีบดอก และกลีบเลี้ยง ทำให้ไม่สามารถดึงดูดแมลงในการผสมเกสร การติดเมล็ดไม่ดี มีเมล็ดลีบจำนวนมาก และให้ผลผลิตต่ำ
แนวทางป้องกัน/แก้ไข
     1. กำจัดวัชพืชซึ่งเป็นพืชอาศัยของหนอนเจาะสมอฝ้าย บริเวณรอบแปลงทานตะวัน
     2. เก็บหนอนที่มีขนาดใหญ่มาทำลาย เนื่องจากหนอนขนาดใหญ่ใช้สารเคมีไม่ได้ผล
     3. ถ้ามีการระบาดรุนแรง พ่นด้วยสารฆ่าแมลง อิมาเม็กตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอร์ฟลูอาซูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เมทอกซีฟีโนไซด์ 24% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

ที่มา กรมิวชาการเกษตร

ตกลง