การรับมือจากภัยแล้งของชาวสวนไม้ผล
24 พ.ย. 2566
183
0
การรับมือจากภัยแล้งของชาวสวนไม้ผล
การรับมือจากภัยแล้งของชาวสวนไม้ผล

#ภัยแล้งกำลังจะมา
ชาวสวนไม้ผลต้องวางแผนเตรียมการรับมือภัยแล้งให้ดี เพราะไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกแล้วต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะให้ผลผลิตเสียเงินลงทุนมากจึงไม่สมควรจะต้องมาตายด้วย"ภัยแล้ง"
#การเตรียมการรับมือภัยแล้ง
#ด้านการบริหารจัดการน้ำ
1.วางแผนจัดเตรียมแหล่งสำรองน้ำเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน เช่นการขุดขยายสระเก็บน้ำ การเจาะบ่อบาดาล และการวางท่อน้ำดิบเป็นต้น
2.ปรับเปลี่ยนระบบน้ำภายในสวนเป็นแบบมินิสปริงเกอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำกว่าแบบสปริงเกอร์และแบบฉีดพุ่ง
3.ให้น้ำครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้ง จะทำให้ลดการสูญเสียน้ำและพืชใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.ปรับเวลาการให้น้ำเป็นช่วงหัวค่ำหรือกลางคืนเพื่อลดการระเหยของน้ำจากแสงแดดแผดเผา
#ด้านการบริหารจัดการพืช
1.คลุมโคนต้นไม้ด้วยเศษซากวัชพืช ฟางข้าว ทะลายปาล์มฯลฯเพื่อรักษาความชุ่มชื้นบริเวณทรงพุ่ม
2.กรณีต้นไม้เล็กควรใช้วัสดุพรางแสง ลดความเข้มของแสงแดด
3.กรณีภัยแล้งรุนแรงและต้นไม้ติดผลให้พิจารณาตัดแต่งผลออกบ้างเพื่อรักษาต้นไว้ก่อน
4.กรณีภาวะภัยแล้งรุนแรงมากให้พิจารณาตัดแต่งกิ่งออกให้เหลือน้อยเพื่อลดการคายน้ำของพืช "ตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต" 

ตกลง