ทำไม ต้องปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนข้าวนาปรัง
28 พ.ย. 2566
38
0
ทำไม ต้องปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนข้าวนาปรัง
ทำไม ต้องปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนข้าวนาปรัง
ตกลง