เงื่อนไขการนำเข้าพืชอาศัยของเชื้อ​ potato spindle tuber virod (PSTVd) ของสาธารณรัฐ​เกาหลี
23 เม.ย. 2567
11
0
เงื่อนไขการนำเข้าพืชอาศัยของเชื้อ​
เงื่อนไขการนำเข้าพืชอาศัยของเชื้อ​ potato spindle tuber virod (PSTVd) ของสาธารณรัฐ​เกาหลี
ตกลง