ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
10 เม.ย. 2563
562
0
ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ขอแจ้งประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ตกลง