รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
13 ส.ค. 2564
665
1,072
ตกลง