ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
24 ส.ค. 2564
451
664

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

ตกลง