กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญรับชม Live รายการ "อัปเดตเกษตรนำ" วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
11 มี.ค. 2567
102
0
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญรับชม Live รายการ "อัปเดตเกษตรนำ" วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญรับชม Live รายการ "อัปเดตเกษตรนำ"
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. พบกับ
นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.
ในหัวข้อ
“การเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร”

ติดตามรับชมรายการได้ทาง Facebook page : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตกลง