จังหวัดเชียงราย เข้าสู่ช่วงบริหารจัดการเชื้อเพลิง ในพื้นที่เสี่ยง 1-30 พฤษภาคม 2567
1 พ.ค. 2567
10
0
จังหวัดเชียงรายเข้าสู่ช่วงบริหารจัดการเชื้อเพลิง
จังหวัดเชียงราย เข้าสู่ช่วงบริหารจัดการเชื้อเพลิง ในพื้นที่เสี่ยง 1-30 พฤษภาคม 2567
ตกลง