การขอรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อใช้ใบรับรองประกอบการจำหน่ายผลผลิตในฤดูกาล 2567 (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา)
13 พ.ค. 2567
32
0
การขอรับรองมาตรฐาน
การขอรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อใช้ใบรับรองประกอบการจำหน่ายผลผลิตในฤดูกาล 2567 (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา)
ตกลง