เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลงนามบันทึกความร่วมมือประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567 เป็นระยะเวลา 76 วัน
21 ม.ค. 2567
901
0
เชียงรายพะเยาแพร่น่านลงนามบันทึกความร่วมมือประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลงนามบันทึกความร่วมมือประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567 เป็นระยะเวลา 76 วัน
ตกลง