ปฏิทินการระบาดของศัตรูข้าว ฤดูนาปรัง 2567 ในจังหวัดเชียงราย
19 ก.พ. 2567
20
0
ปฏิทินการระบาดของศัตรูข้าว
ปฏิทินการระบาดของศัตรูข้าว ฤดูนาปรัง 2567 ในจังหวัดเชียงราย

ปฏิทินการระบาดของศัตรูข้าว ฤดูนาปรัง 2567 ในจังหวัดเชียงราย

ที่มา ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

ตกลง