หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2567
27 ก.พ. 2567
21
0
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2567
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2567

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ตกลง