สถานการณ์การนำเข้ากุ้งแช่เย็นและกุ้งแช่แข็งในตลาดสหรัฐอเมริกา
9 พ.ย. 2564
132
102
ตกลง