โครงการศึกษาสถานการณ์สินค้าพืช พืชแปรรูป และสินค้าชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการเปิดตลาดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
27 มี.ค. 2566
378
1,534
โครงการศึกษาสถานการณ์สินค้าพืช
โครงการศึกษาสถานการณ์สินค้าพืช พืชแปรรูป และสินค้าชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการเปิดตลาดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ตกลง