ยอดจำหน่ายในหมวดสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า (value-added) เติบโตอย่างต่อเนื่อง
26 มี.ค. 2564
161
56
ข่าวที่น่าสนใจในสหรัฐฯ
ยอดจำหน่ายในหมวดสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
ยอดจำหน่ายในหมวดสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า (value-added) เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตกลง