ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “การเข้าร่วมโครงการ Preclearance เพื่อส่งออกผลไม้ไปยังสหรัฐอเมริกา”
9 มี.ค. 2565
126
0
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “การเข้าร่วมโครงการ Preclearance เพื่อส่งออกผลไม้ไปยังสหรัฐอเมริกา”
การสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “การเข้าร่วมโครงการ Preclearance เพื่อส่งออกผลไม้ไปยังสหรัฐอเมริกา”
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี. ซี.
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์
ในหัวข้อ "การเข้าร่วมโครงการ Preclearance เพื่อส่งออกผลไม้ไปยังสหรัฐอเมริกา" ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น (เวลาประเทศไทย) โดยได้รับเกียรติจาก นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา วิทยากรประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA APHIS) บริษัท Agri Active (Cooperator) และกงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนตาม Qr-code ที่ระบุไว้ หรือ :https://docs.google.com/.../1FAIpQLScuHEyXKAdyAm.../viewform
 

 

ตกลง