ประกาศผู้ชนะโครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาเชิงรุกและเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารด้านเทคนิค (ประมง พืชและปศุสัตว์) เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3
21 พ.ย. 2565
44
25
ตกลง