ประกาศผู้ชนะการจัดทำของโครงการแก้ไขปัญหาเชิงรุก ขยาย รักษาและเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในทวีปอเมริกาเหนือ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2566
43
28
ตกลง