ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนเพื่อจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารไทยในงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2566
40
21
ตกลง