การประชุมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง ฉลากสำหรับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen Labeling)
18 ม.ค. 2566
125
18,364

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) หัวข้อ ฉลากสำหรับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen Labeling) จัดโดยบริษัทที่ปรึกษาเอกชน EAS Consulting Group เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดการปิดฉลากเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหารตามกฎหมาย FALCPA (Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act, 2004) และกฎหมาย FASTER (Food Allergy Safety, Treatment, Education and Research Act, 2021) ซึ่งผู้ส่งออกสินค้าอาหารไปยังสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติ รวมถึงเสนอข้อมูลของร่างคำแนะนำฉลากสำหรับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ฉบับที่ 5 (Draft Guidance for Industry: Questions and Answers Regarding Food Allergen Labeling (Edition 5th) จัดทำโดย FDA (Food and Drug Administration) ผู้เกี่ยวข้องสามารถให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำฉลากสำหรับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ฉบับที่ 5 ของ FDA ได้ที่ www.regulations.gov Docket ID: FDA-2022-D-0009 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2566

ตกลง