สัมมนาออนไลน์ (Webinar) หัวข้อ ระเบียบการตรวจสอบย้อนกลับอาหารฉบับใหม่: ข้อควรรู้ (FDA’s New Traceability Rule: What You Need to Know)
3 ก.พ. 2566
95
278

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) หัวข้อ ระเบียบการตรวจสอบย้อนกลับอาหารฉบับใหม่: ข้อควรรู้ (FDA’s New Traceability Rule: What You Need to Know) จัดโดยบริษัทที่ปรึกษาเอกชน Eurofins เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ บรรยายโดย Ms. Jennifer Willing ตำแหน่ง Senior Consultant and Food Safety Technical Expert และ Ms. Alba Velazoo ตำแหน่ง Food Safety Consultant การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการตรวจสอบย้อนกลับอาหารฉบับสมบูรณ์หรือ Food Traceability Final Rule (Requirements for Additional Traceability Records for Certain Foods) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) โดยมีผลทางกฎหมายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ และจะเริ่มบังคับใช้วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ การออกระเบียบดังกล่าวขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา หรือ FDA (Food and Drug Administration) มีเป้าหมายเพื่อปกป้องผู้บริโภคให้ปลอดภัยและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร โดยกำหนดให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของอาหารเพื่อช่วยให้การระบุปัญหาและนำอาหารที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคออกจากตลาดได้อย่างทันท่วงที

ตกลง