วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมาย ระงับการนำเข้าอาหารทะเลจากจีน
30 ธ.ค. 2566
23
49
ตกลง